Jesenická rozvojová o.p.s.Jesenická rozvojová o.p.s.

Masarykovo nám. 167
790 01 Jeseník
 info [zav.] jesenicko [teč.] eu  
 tel.: +420-739 386 557


Jesenická rozvojová se představuje ...

Jesenická rozvojová, obecně prospěšná společnost, je nestátní neziskovou organizací, jejímž cílem je nacházet příležitosti, rozvíjet je a využívat pro rozvoj Jesenicka.Jejími zakladateli jsou Mikroregion Jesenicko, Sdružení měst a obcí Jesenicka, Agrární komora a několik osob.

thumb_ptak Ekonomické oddělení - Emilie Oškerová Projektová manažerka Ing.Bronislava Řezníková
Projektová manažerka - Ing.Romana Černochová

Posláním Jesenické rozvojové o.p.s. je poskytovat obecně prospěšné služby, mezi které patří rozvoj měst a obcí Jesenicka, služeb pro naplňování strategických rozvojových dokumentů, přípravy, poradenství, zpracování a řízení projektů. Mezi činnosti společnosti patří i provádění marketingových výzkumů pro podnikatelskou sféru, nestátní neziskové organizace a veřejnou správu, podpora akcí a projektů obecného a prospěšného významu, pořádání společenských, sportovních, vzdělávacích a kulturních akcí.

Jesenická rozvojová o.p.s. byla založena v srpnu roku 2006, svou činnost zahájila 1. května 2007. Její vznik je v souladu s Programovým prohlášením Rady města Jeseníku pro volební období 2006 - 2010, kde je v bodě Rozvoj města a podnikání jasně deklarovaná podpora činnosti Místní akční skupiny a Jesenické rozvojové o.p.s..

Od roku 2009 Jesenická rozvojová o.p.s. rozšířila spektrum nabízených služeb

- pomoc při administraci již podpořených projektů

- poradenství v oblasti dotací z fondů EU (Operační program podnikání a inovace OPPI, Operační program životního prostředí OPŽP, Regionální operační program ROP, Program rozvoje venkova PRV) nejen pro obce, ale i neziskové organizace a podnikatelské subjekty investičních "tvrdých" projektů včetně zpracování a administraci žádostí, monitoringu

- poradenství v programu MŽP zaměřené na úspory energie a využití obnovitelných zdrojů na vytápění u rodinných a bytových domů ZELENÁ ÚSPORÁM

Jesenická rozvojová o.p.s. sídlí v Obchodním centru Alkron na náměstí v Jeseníku (ulice Palackého 2/1341)

2007 © All right reserved - Jesenická rozvojová o.p.s. | Created by VOGO | powered by JOOMLA! login